inovasyon,Unovasyon.com,inovasyon nedir?,unovasyon fikri

"Yaratıcılık, bildiğiniz iki şeyi
bilmediğiniz bir şekilde birbirine bağlamaktır."

İnovasyon; Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir. İnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla ilgilidir.
Gallery

Krizlerin salladığı dünya ekonomisinin, gelecek için önemli çıkış noktalarının başında gelen önemli stratejik bir olgu artık inovasyon.
Bilgi teknolojileri alanında küresel oyuncu olabilme;
Ar-Ge faaliyetleri ve inovasyon odaklı yaklaşım